X CLOSE

Custom Made Loose Furniture

Furniture from Customers’ orders

เรามีทีมช่างไม้ที่มีประสบการณ์ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวมามากกว่า 30 ปี

ช่างไม้ของบริษัท ทัสค์ อินทีเรีย จำกัด ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่ประณีตและถูกใจลูกค้า

Process Presentation

1
1
1
1
  • Exquisite

    ทุกชิ้นส่วนของงานไม้และงานผ้าที่มาทำงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ถูกออกแบบและผลิตผลงานด้วยความประณีตบรรจง จากช่างที่มีฝีมือคุณภาพเท่านั้น นั่นคือเหตุผลที่งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวของเราผลิตออกมาอย่างงดงาม

  • Something Fit to Your aspects

    เรายินดีรับผลิตผลงานได้ทุกความต้องการของลูกค้า เพื่อผลงานที่เหมาะสมและลงตัวกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

  • Unique

    เราสามารถทำงานได้ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยให้มีเอกลักษณ์ที่เฉพาะคุณเท่านั้น

Copyright © 2013 Taskinterior CO.,LTD. All Rights Reserved.